För ett liv i balans

Vallöshet istället för valfrihet

av

Fäst dig inte vid ordet valfrihet. Val och frihet, verklig frihet, hör inte samman.

Val baseras på tankar – minnen, tidigare erfarenheter, analys och beräkning. Äkta frihet ligger i att gå bortom tankarna och med en vallös närvaro vara medveten om det evigt innevarande nuet.

Det är att vara fri!


Till toppen ⇧