För ett liv i balans

Mot en välvillig framtid

av

En dag består vanligtvis av väldigt många olika aktiviteter. Vi duschar, klär på oss, äter, går med mera…

Väldigt ofta ses varje aktivitet endast som ett mål för att nå nästa sak på schemat. Om det som pågick i huvudet plötsligt blev verklighet, då skulle vi stå med kläderna på i duschen och presentera en kvartalsrapport samtidigt som vi lagade middag.

Den där rösten i huvudet försöker hela tiden ligga steget före.

Självklart kan det vara bra och nödvändigt att planera saker ibland, men det är oftast inte sådant det handlar om. Den största delen av allt skådande in i den imaginära framtiden är bortkastad och skapar endast onödig oro.

Vi behöver bli medvetna om att detta vanemässiga beteende pågår. Vi behöver lära oss att föra tillbaka uppmärksamheten till nuet, som är det enda ställe där livet någonsin utspelar sig.

Med närvaron rotad i det innevarande ögonblicket kan vi dra verklig nytta av det vi lär oss under livets resa. Den naturliga intelligensen, som vi alla bär på, blir tillgänglig för oss när det finns en paus från det tidsbundna tanketjattret.

Genom att vara i steget istället för att försöka vara steget före, uppstår denna paus naturligt. Det skapas en lucka mellan tankarna. I detta glapp kan vi bli medvetna om den eviga stillhet som ligger till grund för allt som händer och sker i livet.

Med detta erkännande av nuet, denna hyllning till livet, rör vi oss framåt med trygghet. Vi vet vart vi vill, men vi vet samtidigt att det viktigaste är var vi ÄR. Med denna visdom som kompass, går vi en välvillig framtid till mötes.


Till toppen ⇧