För ett liv i balans

Varför vänta?

av

Världen är full av väntan…

Någon väntar på att semestern ska börja, någon annan på att den ska slut. Någon väntar på att få återuppleva gamla tider, någon annan på att lyckas glömma dem. Någon väntar på att den rätte ska dyka upp, någon annan på rätt tillfälle att göra slut.

Väntan är ett nekande till nuet, ett ignorerande av livet. Livet kan bara utspela sig i nuet. Allt vi varit med om och kommer att vara med om utspelar sig i nuet.

Genom väntandets slöja upplevs nuet på något av tre följande sätt:

  • Som ett hinder.
  • Som en språngbräda.
  • Som någonting negativt.

Oavsett vilket, så ses nuet som mindre viktigt än nästa ögonblick.

Ironin är att nästa ögonblick så klart aldrig kommer. När den stunden väl infinner sig, då är det fortfarande nu. Om inga förändringar skett på det inre planet, då kommer nuet fortfarande att upplevas som en transportsträcka till framtiden. Och när framtiden väl anländer …

”Nej, men vad är det här?! Det är ju fortfarande nu!”

Att vänta är tungt och frustrerande. Varje ögonblick blir till ytterligare en börda i bagaget. Vänthallens resväskor blir tyngre och tyngre för varje minut. Det är kanske ingen slump att engelskans wait (vänta) och weight (tyngd) uttalas likadant.

Att vara, däremot, det är lätt.

Ersätt väntan med varande

När vi uppmärksammar och accepterar nuet fullt ut, infinner sig en enorm lätthet.

Vi kan fortfarande åstadkomma förändring och uppnå mål, men vårt välbefinnande är inte beroende av det. Vi lever i nuet och ser verkligheten för vad den är: fullkomlig.

Vi lever livet fullt ut!

Att vara är inget vi behöver vänta på att få uppleva. Att kunna vara medvetet närvarande i nuet är en gåva vi alla bär med oss. Det är kanske ingen slump att engelskan har samma ord, present, för närvarande och gåva.

Erkänn och uppmärksamma det nuet innehåller:

  • Objekt
  • Ljud
  • Dofter
  • Smaker
  • Tankar
  • Känslor
  • Andningen

Allt detta är former som kommer och går i själva nuet. När du inser detta har du kommit i kontakt med ditt självmedvetande. Du blir medveten om att du är medveten – du öppnar upp för ditt sanna jag att träda fram.

Lämna väntrummet. Avboka tiden hos doktor Futurum. Medicinen stavas närvaro och den är receptfri.


Till toppen ⇧