För ett liv i balans

Var stilla och vet

av

Att vara i rörelse, att sysselsätta sig med fysiska och mentala aktiviteter, är lätt. Desto svårare är det att vara stilla.

Vi vill att det ska hända någonting hela tiden, att det ena ska leda till det andra. Ser vi inte syftet och helheten, då struntar vi hellre i det.

Ändå är det just den, Stillheten, som ligger till grund för den verkligt goda rörelsen. Det är först när vi vördar stillheten som vi fullkomnar rörelsen.

I och ur stillhet skapar vi utan trångsynta personliga agendor. Vi går bortom våra egna barriärer och blir en länk i något betydligt större än vi någonsin kunnat föreställa oss. Vi rör oss inte längre framåt som motvilja mot stillheten, utan som ett gensvar på livets spontana skaparglädje.

Vi vet var vi är och vi är öppna för vart vi ska. Vi rör oss framåt samtidigt som vi är medvetna om stillheten. Vi vet att ingenting är viktigare än det steg vi tar just nu.

Låt aldrig tiden bli en flykt från det tidlösa. Detta evigt innevarande nu bär den godhjärtade morgondagen i sin famn. Var stilla och vet.


Till toppen ⇧