För ett liv i balans

Allt du inte behöver för att vara lycklig

av

Att leva i nuet.
Att fånga dagen.
Att vara medvetet närvarande.
Att uppmärksamma det innevarande ögonblicket

Kärt barn har många namn.

Vi har alla hört uttryckt likt dessa många gånger förr. Vi försöker förhoppningsvis också emellanåt att leva på så sätt. När inte det lyckas, försöker vi lite hårdare…

”Om jag anstränger mig tillräckligt, så kommer jag att lyckas.”

Men det går inte. När vi anstränger oss och hoppas att det tar oss till en framtida höjdpunkt, då förstärker vi det som hindrar oss från att uppleva lyckan av närvaro.

Närvaron och lyckan den frambringar infinner sig när vi släpper det vi tror vi vet.

Lyckans tre största hinder

I grund och botten är det framför allt tre saker som hindrar oss från att bli mer närvarande, och på så sätt vara lyckliga i ordets sanna bemärkelse (samtliga har på ett eller annat sätt att göra med idén om att det tar tid att uppnå det).

Ansträngning
Det finns ett kämpande i bakgrunden, en jakt på att fånga ögonblicket. Det får motsatt effekt och det jagade glider allt längre bort. Det är när vi släpper taget om nuet som vi verkligen upplever nuet.

Förändring
Vi tror att något måste förändras på det yttre planet – att vi måste skaffa oss något eller bli av med något – innan vi kan åstadkomma förändring på insidan. Det är intellektets syn på situationen, och det kan vara effektivt för yttre omständigheter. Men ett inre välbefinnande, däremot, är oberoende av yttre omständigheter. Det enda som krävs är ett accepterande av nuet.

Förväntan
Det finns en förväntan om att nuet ska ge oss någonting. Det stämmer på sätt och vis att sann lycka är synonymt med acceptans och närvaro, men det är inget nytt som kommer till oss. Lyckan kommer av att skräpet som är i vägen försvinner. Vi öppnar upp för den inneboende oförstörbara lyckan, som finns där hela tiden.

Kort och gott: Ansträng dig inte och förvänta dig ingenting.

Detta går så klart emot allt vi fått lära oss på det värdsliga planet. Redan från barnsben får vi höra att det gäller att anstränga sig och att sätta upp mål att sikta mot. Sådant har sin plats, men det tar oss inte till nuet.

Nuet behöver vi inte ta oss till, vi är redan där. För varje tanke vi kan släppa om förväntningar, sökande och krav på förändring, ju djupare kliver vi in i det evigt innevarande ögonblicket.

Kliv in i nuet där du är nu.


Till toppen ⇧