För ett liv i balans

Vara lycklig istället för att bli lycklig

av

Vad är det de flesta helst av allt önskar sig?

Om vi dyker ner ordentligt i den frågan, upptäcker vi att det i slutänden handlar om att människor vill vara lyckliga. Hur de försöker åstadkomma detta skiljer sig, men målet är detsamma.

Och redan här kan vi börja ana att något inte står rätt till…

Om lycka är beroende av yttre omständigheter, hur kommer det sig då att kravet på omständigheterna varierar så otroligt mycket från person till person. Finns det så många olika varianter av en och samma lycka?

Nej. Inte om vi talar om äkta och bestående lycka.

Den sanna lyckan är oberoende av yttre omständigheter. Att vara lycklig i sann bemärkelse är ett varandetillstånd. Det är inte något som kommer och går beroende av vad som sker på ytan.

När lycka blir olycka

Problemet är att de flesta människor försöker att bli lyckliga istället för att vara lyckliga. Det finns en idé om hur saker och ting ska vara ordnade för att det ska vara möjligt. Och så länge så inte är fallet, finns olycka med som en ständig följeslagare.

Om alla bitar trots allt skulle falla på exakt rätt plats (vilket de ju sällan gör), upplevs något som många väljer att klassa som lycka. En känsla av att vara framme, av att ha lyckats. Äntligen är allt under kontroll!

Och sedan träder livet in i bilden igen…

Saker och ting förändras. Någonting dyker upp, som inte var en del av lyckoplanen. Någonting försvinner. Omständigheterna tar en ny form, så som de förr eller senare alltid gör. Vi kan inte ha ”det ena” utan att i någon grad även få ”det andra”.

Med andra ord: lycka som är beroende av att saker och ting är på ett visst sätt, kommer oundvikligen att leda till olycka. Om vi vill hitta den äkta lyckan, måste vi vända oss någon annanstans.

Den äkta lyckans kännetecken

Vi kan börja med att titta på stunder då vi har upplevt en djup lycka – en känsla av frid och tillfredsställelse. En inre stillhet.

Vi kommer då förmodligen att inse att de yttre omständigheter har sett väldigt olika ut vid dessa tillfällen. Vi kanske till och med kan påminna oss om att de yttre omständigheterna ibland inte alls sett speciellt ”lyckade” ut. Men ändå, en djup harmoni inombords.

Den största delen av vår lycka beror på våra förhållningssätt, inte på våra omständigheter.
Martha Washington

Vi kanske också kan påminna oss om att denna genuina lycka har framträtt vid vitt skilda åldrar. Ett barndomsminne och ett minne från vuxen ålder, men en och samma lycka.

Med dessa insikter kan vi vända medvetenheten inåt och låta det yttre få vara som det är för en stund. Vi behöver inte fixa och trixa hela tiden. Släpp avsikter, dömande och önskningar.

Säg ”Ja!” till nuet precis som det är, just nu.

Det är då det händer, när du kliver utblottad in i det evigt innevarande nuet. Det är där och då du upptäcker rikedomen du burit på hela tiden – den där bekanta friden. En obunden lycksalighet. Äkta lycka.

Att sluta leta efter lycka är vägen till att finna lycka.


Till toppen ⇧