För ett liv i balans

Att vara perfekt

av

Finns det någon som med handen på hjärtat kan säga: ”Jag är perfekt, eftersom jag aldrig begår några misstag”?

Nej, självklart inte. Däremot går det att säga: ”Jag begår misstag, men är perfekt ändå”.

Vi begår alla misstag. Att vara perfekt ligger inte i att vara felfri.

Fullkomligheten ligger i att kunna göra misstag utan att addera onödigt klander; att ta felsteg och på så sätt lära dig vilket steg som är det rätta; att ta misstag med famntag och på så sätt förvandla ”fel” till pärlor av visdom.

Att vara perfekt är att leva livet fullt ut och känna dig själv som den fullkomlighet som utgör det djupare och sanna jaget.

Du är perfekt – här och nu.


Till toppen ⇧