För ett liv i balans

Att vara vaken

13 januari 2017 av Robert Birming

Att vara vaken: Att skänka uppmärksamhet och kärlek åt varje tanke, ord och handling.