För ett liv i balans

Varaktig tillfredsställelse

av

Sinnet är aldrig riktigt tillfredsställt. Hela tiden är det något som ska förändras, läggas till eller tas bort.

Låt inte sådan flyktighet bli en flykt från det innevarande ögonblicket. Varaktig tillfredsställelse ligger i att uppmärksamma och acceptera nuet fullt ut.


Till toppen ⇧