För ett liv i balans

Värdet av närvaro

av

När du medvetet beslutar dig för att skänka din fulla uppmärksamhet till en enda sak, då övar du upp förmågan att föra in närvaro i alla tänkbara situationer i livet.

Du kan börja med enkla vardagssysslor, sådant som normalt sett görs på ren rutin medan tankarna är någon annanstans. Besluta dig för att tillåta att sysslan utförs med full uppmärksamhet. Det är den värd…det är du värd.

Genom att vara medvetet närvarande i nuet försvinner stress och tristess, som har sin grund i tankar utanför nuet. Närvaro är att värdesätta det innevarande ögonblicket, vilket i sin tur får det som för ögonblicket utförs att kännas värdefullt.

När samma odelade närvaro sedan blir den naturliga utgångspunkten i mötet med människor, då är det ett bevis på hur mycket du även värdesätter dina medmänniskor. Det blir så mycket mer än ett möte personer emellan. Det blir på sätt och vis ett ”opersonligt” möte. Det blir levande!

Med närvaro blir livet mer levande genom dig.


Till toppen ⇧