För ett liv i balans

Varför gör vi på detta viset?

av

Varför gör vi det vi gör? Varför gör vi inte det vi inte gör?

Det är frågor vi borde ställa oss lite oftare – otvunget och nyfiket, med öppna hjärtan och utan något som helst dömande.

Det känns så lätt att bara ånga på i invanda gamla mönster utan att någonsin ifrågasätta våra handlingar. Men det är när vi börjar utmana oss själva – när vi slutar att vara slappa vanemänniskor, när vi lever här och nu istället för som andrahandsmänniskor fast i det förflutna – som vi växer och utvecklas.

Vi får nya perspektiv och nya insikter. Vi ser världen med nya ögon, och den besvarar oss genom att presentera möjligheter som vi tidigare varit blinda för.

Vad kan du göra annorlunda idag, om du väljer att inte rulla på i samma uppkörda hjulspår som vanligt?

Kanske tilltala någon annorlunda. Kanske undvika överkonsumtion av något. Kanske ta första steget till att förverkliga dina drömmar.

Prova och se. Sluta aldrig att vara frågvis.


Till toppen ⇧