För ett liv i balans

Ta till vara på varje ögonblick

av

Ett ögonblick låter inte mycket för världen, men det innehåller ett helt liv.

Livet kan inte levas någon annanstans än i detta ögonblick. Varje gång du grämer dig över det förflutna eller oroar dig för framtiden, stjäl du en bit av livet.

Du kan lära dig av det förflutna och du kan planera för framtiden. Du behöver inte älta det förflutna för att ta del av lärdomarna, och du behöver inte grubbla och måla upp fantasier för att planera för framtiden. Rikta din uppmärksamhet till nuet, ta till vara på varje ögonblick, så flyter livet på som det är tänkt.

Du upptäcker lätt när det lutar åt framtid eller dåtid. Det finns en känsla av…

  • Nervositet
  • Spändhet
  • Stress
  • Missnöje
  • Rädsla

Ett liv som levs i det innevarande ögonblicket är fritt från den typen av mentalt skapade tillstånd. Det kan finnas en hög intensitet, men det finns ingen stress. Det kan innehålla målinriktade intentioner, men det finns ingen rädsla.

Se varje ögonblick som det värdefullaste du har. Ta till vara på allt.

”Att ta till vara på varje ögonblick resten av livet låter jättejobbigt”, kanske någon tänker. Det håller jag med om, det låter sjukt jobbigt. Varför blanda in ”resten av ditt liv”? Ditt liv är nu, exakt i detta ögonblick – ingen annanstans.

Det här ögonblicket är inte svårt att hantera. Det kan innehålla utmaningar, men de känns inte övermäktiga så länge sinnets historier hålls på avstånd.

Det här ögonblicket ser kanske inte särskilt märkvärdigt ut på ytan, men det innehåller allt önskat dig. Ingenting väsentligt saknas dig i detta nu.

Det här ögonblicket är ditt liv, hur skulle det kunna vara annat än magiskt?


Till toppen ⇧