För ett liv i balans

Väx genom att bli mindre

av

För att kunna ta emot en gåva, måste det finnas plats för den. Om någon vill placera en skatt i dina händer, kan du samtidigt inte ha händerna fulla med egna ägodelar.

Detsamma gäller om du ska kunna mottaga på ett djupare plan. För att kunna mottaga livets gåvor, för att kunna vara en kanal genom vilken livets vilja uttrycker sig, måste du vara fri från ego-delar.

Ju mer du rensar upp i den personliga högen av tyckanden, tänkanden och strävanden, desto mer utrymme skänker du åt den universella kreativitetens kraft.

Du växer genom att göra dig själv mindre.


Till toppen ⇧