För ett liv i balans

Vem är du … egentligen?

av

Alla tankar du haft om dig själv, storslagna som mindervärdiga, är inte vem du är.

Det är helt enkelt tankar.

Sanningen om vem du är kan inte tänkas, eftersom det är källan till alla tankar. Sanningen om vem du är kan inte namnges eller definieras.

Uttryck som medvetandet eller själen kan ge dig en fingervisning, men de kan inte på djupet beskriva vem du verkligen är.

Oavsett hur du identifierar dig – som barn, tonåring, förälder, en äldre person, lyckad eller misslyckad – alltid, bakom allt detta, finns sanningen om vem du är.

Sanningen om vem du är fri från begrepp om vem du är, vare sig de är positiva eller negativa. Sanningen om vem du är fri från allt. Du är redan fri.

Det enda som blockerar insikten av denna frihet är fixeringen vid tanken om vem du är. Men tanken kan inte förhindra dig att vara ditt sanna jag. Du är redan det. Tanken kan endast förhindra dig att inse det.

  • Är du en bild som dyker upp i ditt sinne?
  • Är du en känsla som dyker upp i din kropp?
  • Är du något som någon annan har sagt att du är?
  • Är du revolten mot något som någon annan har sagt att du är?

Alla dessa definitioner kommer och går. Ditt riktiga jag består.

Ditt sanna jag finns här nu

Möjligheten att upptäcka sanningen om vem du är finns här och nu.

Alla tankar om att denna upptäckt är inte för dig – nu är inte rätt tid, du är inte redo, du är inte värdig, du redan vet vem du är – är alla bara sinnets knep.

Naturligtvis kommer den yttre världen gång på gång påpeka för dig vem du är. Du föds som pojke eller flicka, har en viss nationalitet, möter framgångar och motgångar…

Du går igenom olika skeenden i livet:

  • Ung / Gammal
  • Singel / Gift
  • Barnlös / Förälder
  • Frisk / Sjuk
  • Anställd / Pensionär

All identifikation med definitioner leder till strategier för att försöka säkra upp och leva upp till den bilden. Det är en tröttsam jakt, som aldrig tar slut. Det är som att springa runt i ett sjunkande skepp och försöka täta alla läckande hål.

Identifikation med definitioner skapar stunder eller korta perioder av extrem njutning eller extrem smärta – och ändlösa cykler av lidande.

Oavsett hur du har definierats av andra eller dig själv, välmenande eller inte, kan ingen definition skänka dig varaktig tillfredsställelse. Vid ett visst skede, tidigt eller sent, inser du att någonting saknas.

Vem är jag?

Vem är du, egentligen? Hur vet du att det är du? Är det sant, verkligen?

Om du säger att du är bra eller dålig, okunnig eller upplyst, så är dessa bara sinnets begrepp. Förr eller senare är de bortglömda och ersatta med något annat.

Det som kan glömmas eller försvinna kan aldrig skänka trygghet.

Ställ dig frågan ”Vem är jag?”. Att besvara den med ”Jag är” utan att lägga till några definitioner, kan föra dig till sanningen om vem du är. Allt som krävs är att du slutar att försöka hitta dig själv i en definition.

När du riktar din uppmärksamhet mot frågan ”Vem är jag?”, kanske du ser en person med ditt ansikte och din kropp. Men vem är det som ser detta? Är du på personen med identifikationerna eller är du medvetenheten som ser allt detta?

När du är villig att släppa de felaktiga identifieringarna, upptäcker du att du är medvetenheten i sig. Du ser att du inte är de obeständiga definitionerna som uppstår i medvetenheten.

Sökandet efter dig själv i tankar har upphört. Du når det odefinierbara och obundna jaget.

Du är hel. Du är fri.


Den här texten var inspirerad av Gangajis underbara text ”Who Are You…..Really?”, som du kan lyssna till i denna vackert komponerade video.


Till toppen ⇧