För ett liv i balans

Vem är det?

av

Vem är det som andfådd jagar efter andligt uppvaknande? Vem är det som ängsligt ser sig om efter framsteg? Vem är det som är så upptagen av sig själv att det egolösa Varandet förblir höljt i dunkel?

Stanna upp och låt universums opersonliga intelligens besvara dessa frågor. Stanna upp och flytta fokus från görandet till Varandet. Stanna upp och låt dig fyllas av vetskapen om att du är komplett.


Till toppen ⇧