För ett liv i balans

Verklig trygghet

av

Det är inte det okända som skrämmer, utan tanken på att släppa det kända. Det kända skapar en falsk känsla av kontroll, ett rädslans frö.

Verklig trygghet är att släppa illusionen om kontroll och möta det okända. Där finner du något bekant – ditt orädda och sanna jag.


Till toppen ⇧