För ett liv i balans

Den verkliga visdomens källa

av

Du kan vara till oerhört stor hjälp för andra utan att göra en grej av det. Du behöver inte ens se det som att du hjälper någon. Du finns där, du lyssnar helhjärtat, du kanske säger några ord…

Däremellan: stillhet.

Det ur den stillheten som orden får liv. Det är ur den stillheten som din vän själv finner svaren på sina frågor. Det är ur den stillheten som många av frågorna tystar och inte behöver några svar.

”Tystnad är ibland det bästa svaret”. Och ibland är det ord eller handling. Men oavsett vilket, så uppstår all genuin vägledning genom att först och främst vara i kontakt med stillheten – källan till verklig visdom.


Till toppen ⇧