För ett liv i balans

Den verkliga verkligheten

av

Hur många av våra bekymmer skulle existera om det inte vore för en viss liten filur, som vi kan kalla för Egot? Identifieringen med tankar, det invanda sättet att lägga till dåtid och framtid till nuet. En förvrängning av verkligheten, med andra ord.

Den verkliga verkligheten, det tidlösa nuet, är som en annan värld i jämförelse. Den tyngs inte ner av tankar om vad som borde eller inte borde vara. Den upplevs inte genom en dimma av tankar från det förflutna. Den är fri från oro om vad som kan tänkas hända i en inbilsk framtid.

Om vi skapar lite distans till tankarna, om vi vänder uppmärksamheten mot rymden bortom tankarna, då börjar den sanna verkligheten att framträda.

Tankarnas komplexa världsbild avdunstar och en okomplicerad verklighet tar dess plats. Oro och stress tynar bort och fram stiger den naturliga enkelheten och tryggheten, som har legat dold under ytan hela tiden.

Kvar finns den verkliga verkligheten. Den kanske innehåller saker som behöver lösas, men den bär inte längre på de bekymmersamma tankarnas tyngd. Det är en verklighet som speglas av lätthet och öppenhet.

Med den utgångspunkten öppnas helt nya möjligheter. Det finns en lyhördhet och vakenhet, som gör att tidigare erfarenheter kommer till verklig användning.

Saker och ting hanteras på det sätt som är bäst för stunden. Det finns ingen klagan och inga dolda avsikter. Handlingen sker utan egots inblandning, öppet och i linje med vad det innevarande ögonblicket kräver och förtjänar.

Livet är inte ett bekymmer, om vi inte själva väljer att göra det till ett.


Till toppen ⇧