För ett liv i balans

Att verkligen älska

av

Den som söker fel hos andra kommer inte att ha några problem att hitta det. Någon är för högljudd, någon är för snål, någon är för självupptagen…

Vad är vitsen med detta sökande och dömande? Finns det någon som vinner någonting på det? Kan det ge någonting annat än onödigt lidande?

Alla har sina små egenheter. Om vi väljer att förlåta istället för att fördöma, tränger vi ner under den personliga ytan och möter människan på djupet.

Där förvandlas ”den andra” till en medmänniska. Det är som om vi möter oss själva. I det öppenhjärtiga mötet ser vi att vårt dömande av andra i själva verket är en flykt från det vi dömer oss själva för.

Där upptäcker vi också vad verkligt förlåtande innebär: att förlåta andra är att förlåta oss själva. Vi förlåter våra så kallade misstag och inser att de har varit en nödvändighet för att tränga ner på djupet och upptäcka sanningen om vilka vi är bortom formens värld.

Vi ser oss själva i andra och blir medvetna om den formlösa fullkomligheten. Vi blir medvetna om vad det innebär att verkligen älska.


Till toppen ⇧