För ett liv i balans

Att verkligen lyssna

av

Att verkligen lyssna till någon är inte bara en fråga om att lyssna till vad som sägs. Du handlar även om att lyssna till det som ligger mellan orden. Väldigt mycket av det som sägs uttalas i tystnaden.

Att verkligen lyssna innebär också att vara medveten på två plan. Dels är du uppmärksam på vad din medmänniska säger, både i ord och tystnad, men du riktar samtidigt en del av närvaron inåt.

Vad sker där? Lyssna noga.

Du kanske upptäcker att vissa ämnen triggar igång en viss typ av reaktion. Du kanske blir medveten om att du har tappat fokus på grund av att du vill flika in någonting ”otroligt viktigt”.

Se efter om du kan hålla igen.

Den där reaktionen kanske mojnar i det inre istället för att orsaka storm i det yttre. Det där du vill flika in kanske inte framstår som så himla viktigt trots allt.

Någonting händer… Förståelse och medkänsla börjar att växa fram. En samhörighet. Kärlek.

Att hålla igen kan ibland vara den största gåvan.


Till toppen ⇧