För ett liv i balans

En verklighet – två förhållningssätt

av

Tänk dig att du är på ett kafé…

Du står och väljer bland godsakerna i disken. Till slut faller valet på den enda semlan som finns kvar. Du sträcker dig efter den och ska precis gripa tag om den när personen bakom dig, som omöjligt kan ha missat att du ville ha semlan, roffar åt sig den.

Nu är frågan: Vad blir nästa steg? Du kan fatta det beslutet utifrån två olika förhållningssätt till det som nyss hände:

  1. Detta har hänt. Vad gör jag nu?
  2. Detta borde inte ha hänt. Vad gör jag nu?

Två förhållningssätt till en och samma verklighet.

Det är inte särskilt svårt att se att alternativ två tenderar till att göra saker och ting värre än nödvändigt. ”Borde inte” bär med sig onödig negativitet, en ovilja att acceptera verkligheten för vad den är.

Alternativ ett, däremot, är ett erkännande av verkligheten så som den är just nu. Den klarsyntheten öppnar porten till en oinskränkt och effektiv initiativförmåga. Om en synpunkt framförs, då görs det tydligt och kraftfullt, utan att addera negativitet och andra onödigheter.

Denna villkorslösa styrka och skärpa kan inte komma till uttryck när ”borde inte” finns med i bilden. ”Borde inte” är att vara fast i dåtid och på så sätt gå miste om nuets kraft.

Ett ja till det som är banar vägen för gynnsam förändring.


Till toppen ⇧