För ett liv i balans

Om du vill veta sanningen

24 juni 2017 av Robert Birming

Om du vill veta sanningen, inte bara förstå den, då måste du vara öppen och mottaglig för den.

Du måste ha vilja och entusiasm. Du måste vara villig att lyssna med hela hjärtat. Du måste kliva in i nuet förutsättningslöst.

All tidsbundenhet – alla minnen, upplevelser, erfarenheter, kunskaper och teorier – måste kastas överbord. Endast den skeppsbrutne är redo att mottaga sanningen.