För ett liv i balans

Det viktigaste i alla situationer

av

Jag har sagt det förut och jag säger det igen:

Gör det till ditt livs främsta uppgift att observera ditt sinne.

Gör det när du ligger och när du står, när du äter och när du går. Oavsett situation, kan du alltid behålla en del av uppmärksamheten på sinnet.

  • Gör det utan ansträngning.
  • Gör det utan dömande.
  • Gör det utan att dras med.

Om det fanns ett sätt att mäta nivån av vakenhet i människor, då skulle graden av sinnesobservation vara måttstocken. Det spelar ingen vad du tänker eller hur mycket, så länge du är medveten om att det sker och att du inte identifierar dig med det.

Tänk om tankar bara tänks. ~ Birgitte Söndergaard

Tankars förekomst och kraft avtar när du går från deltagare till iakttagare. Du behöver inte lära dig något nytt för att komma dit. Det är snarare så att du behöver avlära dig vissa saker. Som karaktären Jesus säger i boken ”En kurs i mirakler”:

Jag har inget som du inte redan har. Den enda skillnaden är att jag inte har något annat.


Till toppen ⇧