För ett liv i balans

Det viktigaste steget

av

Vad är viktigast just nu? Så lätt det är att förbise den frågan och hoppa rakt in i framtiden.

Men förutsättningarna för framtiden skapas här och nu. Ju mindre uppmärksamhet som riktas till det innevarande ögonblicket, desto mer handlingskraft går upp i rök i en imaginär morgondag.

Oavsett vilka utmaningar vi står inför, så är det endast i detta evigt tidlösa nu som vi kan förändra framtiden – oavsett om det handlar om nästa sekund eller nästa år.

Det spelar ingen roll hur stort eller litet avståndet är mellan punkt A och B, det är ändå alltid steget du tar just nu som är det viktiga.

Nu är det viktigaste steget, och steg för steg går du långt…


Till toppen ⇧