För ett liv i balans

Önska dig det du inte vill ha

av

Vi har det alla ibland, i en eller annan form: något vi inte vill ha.

  • Oro
  • Stress
  • Nervositet
  • Rädsla
  • Sorg
  • Ilska
  • Besvikelse

Eller vad det nu kan vara…

Gemensamt är att vi inte vill ha det. Så vi försöker bli av med det. Vi kämpar och önskar att det försvann, vilket innebär att vi ger det mer fokus och förstärker det.

Vad sägs om att prova ett annat sätt att bemöta verkligheten på?

Önska inte att detta ögonblick ska vara annorlunda än det är.

Det innebär inte att försöka tvinga fram någonting positivt ur något som upplevs som negativt. Det innebär att gå bortom positivt och negativt. Det innebär att sluta döma och kategorisera. Det innebär att acceptera det innevarande ögonblicket fullt ut.

På så sätt släpper du taget och kan flytta fokus. Du kan uppmärksamma utrymmet mellan dig och det oönskade. Ju mer fokus du ger det, desto mer utrymme får du.

Tänk dig att du sitter i en båt på ett öppet hav. Du håller ett krampaktigt grepp om tampen från en båt framför dig. Hela ditt synfält skyms av dess akter.

Nu släpper du taget. Båten framför glider längre och längre bort, samtidigt som du sitter tryggt kvar i din. Du blir medveten om det enorma hav som omger dig.

Du behöver inte vänta på att upptäcka detta fridfulla hav. Det finns alltid där och det vill att du ska bli medveten om det.

Hissa seglen. Låt vindarna föra dig framåt…


Till toppen ⇧