För ett liv i balans

Den villkorslösa kärleken

av

Det viktigaste du kan göra för dig själv, för andra och för hela universum är att bli medveten om vem du är på djupet, bortom alla tankar och erfarenheter.

Det finns inget införskaffande som tar dig dit. Att avskaffa alla idéer om att du saknar något och att du måste uppnå något, det är att redan vara framme.

Var uppmärksam på hur dina tankar är i ständig rörelse, hur de hela tiden strävar efter att ha något att något att bearbeta – åsikter, problem, fantasier. Denna uppmärksamhet är inte en tankeform. Tankar kan inte uppmärksamma tankar, precis som ögat inte kan se ögat.

Vem eller vad är det då som är medveten om att tankarna är i ständig rörelse? Det är du, ditt sanna och oberoende Jag.

Att uppmärksamma detta tidlösa jag är slutet på allt onödigt lidande. Att känna dig själv bortom tankarnas värld är inre frid, som yttrar sig som villkorslös kärlek – kärlek till dig själv, till andra och till hela universum.


Till toppen ⇧