För ett liv i balans

Den tidlösa visdomens mirakel

av

När intellektet lagt sig, tar visdomen vid. När personligheten kliver åt sidan, öppnas porten till den opräglade, universella intelligensen. När bladverket av tankar skjuts åt sidan, uppenbarar sig stigar som tidigare legat dolda.

Denna visdom saknar mål, men visar ändå alltid vägen. Den har inget syfte, men vet ändå vad som är rätt för stunden. Den känner inte till begrepp som ”att lyckas”, men har ändå aldrig misslyckats.

Porten till denna visdom är låst för den som tror att tid är nyckeln. Skjut dåtid och framtid åt sidan, så står porten öppen.

Där ligger en outtömlig källa mirakel och väntar på att frambringas. Du blir dess budbärare när du kliver in i nuet.


Till toppen ⇧