För ett liv i balans

Vörda vardagen

av

När vi upplever uppgivenhet eller upprymdhet, då upptar denna känsla i stort sett all vår uppmärksamhet.

Mellan sådana perioder, som vanligtvis är relativt kortvariga, är betydligt längre perioder av vad vi skulle kunna kalla vardag.

Detta vardagsliv får nästan ingen uppmärksamhet alls, trots att det utgör större delen av livet. Istället går tankarna till planer inför nästa ”stora grej” (varvat med misströstan inför hur långt det är tills dess).

Om vi inte var så fixerade vid dessa flyktiga toppar och dalar, då kanske vi skulle börja rikta större uppmärksamhet mot det vardagliga.

Vi kanske skulle upptäcka att vi faktiskt har det ganska bra, och att ingeting väsentligt saknas för att vi ska kunna känna oss tillfredsställda som det är. Vi kanske skulle upptäcka att vi bär på drömmar vi inte visste att vi hade, och att det inom oss finns en skaparkraft som bara väntar på att få släppas lös.

Vi kanske skulle upptäcka vilka vi verkligen är.

Så låt oss vörda det vardagliga. Låt oss bli uppmärksamma på att det banala banar vägen för det banbrytande. Låt oss upptäcka att det allsmäktiga vilar i det alldagliga.


Till toppen ⇧