För ett liv i balans

Den yttersta sanningen

av

I stillhet kommer sanningen. Men inte som någonting som tidigare har saknats. Den kommer fram från djupet av ditt sanna jag, där den alltid har funnits.

Stillheten får krusningarna på ytan att lägga sig. Själva ytan finns kvar, men med en viktig skillnad: nu framträder även djupet.

Ur detta djup stiger sanningen upp till ytan. Den omfamnar dig, som om du befann dig mitt i detta stilla och oändliga Sanningens hav.

Viktlös och fri blir du ett med den yttersta sanningen:

Du ÄR sanningen.


Till toppen ⇧